Motor điện 3 phase 4 poles 1/8hp Motor điện 3 phase 4 poles 1/8hp 278082 4.9 3890 Motor điện 3 phase 4 poles 1/8hp Motor điện 3 phase 4 poles 1/8hp Motor điện 3 phase 4 poles 1/8hp
DOLIN Motor điện 3 phase 4 poles 1/8hp
AY Motor điện 3 phase 4 poles 1/8hp Công suất: 200W
Motor: 220V-380V; 50Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 220V-380V; 50Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1" /> Motor điện 3 phase 4 poles 1/8hp 4.9 3890
278082 Motor điện 3 phase 4 poles 1/8hp Motor điện 3 phase 4 poles 1/8hp Công suất: 200W
Motor: 220V-380V; 50Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor điện 3 phase 4 poles 1/8hp" 4.9 3890DOLIN DOLIN 28-07-2020 06:36:22 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor điện 3 phase 4 poles 1/8hp" DOLIN 4.9 3890 Motor điện 3 phase 4 poles 1/8hp 4.9 3890 4.9 3890
1,00 USD 28-07-2020 06:36:22 PM InStock
Motor điện 3 phase 4 poles 1/8hp

Motor điện 3 phase 4 poles 1/8hp


  • 28-07-2020 06:36:22 PM
    Lượt xem: 278082
  • Mã sản phẩm: AY
  • Công suất: 200W
    Motor: 220V-380V; 50Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
    Motor: 380V-660V; 60Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1

  • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Thông số kỹ thuật

 
200w 4p
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật