Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 26488 4.9 3890 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1
DOLIN Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1
RV Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55" /> Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 4.9 3890
26488 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1" 4.9 3890DOLIN DOLIN 07-11-2016 04:39:00 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1" DOLIN 4.9 3890 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 4.9 3890 4.9 3890
100,00 USD 07-11-2016 04:39:00 PM InStock
Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1

Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1


  • 07-11-2016 04:39:00 PM
    Lượt xem: 26488
  • Mã sản phẩm: RV
  • Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
    Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55

  • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 Bộ
Catalogues
 
mnrv motor catalogues

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật