Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 3hp tỉ số truyền 1/500 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 3hp tỉ số truyền 1/500 23589 4.9 3890 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 3hp tỉ số truyền 1/500 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 3hp tỉ số truyền 1/500 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 3hp tỉ số truyền 1/500
DOLIN Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 3hp tỉ số truyền 1/500
RV Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 3hp tỉ số truyền 1/500 Công suất: 3hp
Tỉ số truyền: 1:500
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Tỉ số truyền: 1:500
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55" /> Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 3hp tỉ số truyền 1/500 4.9 3890
23589 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 3hp tỉ số truyền 1/500 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 3hp tỉ số truyền 1/500 Công suất: 3hp
Tỉ số truyền: 1:500
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 3hp tỉ số truyền 1/500" 4.9 3890DOLIN DOLIN 09-11-2016 02:19:19 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 3hp tỉ số truyền 1/500" DOLIN 4.9 3890 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 3hp tỉ số truyền 1/500 4.9 3890 4.9 3890
100,00 USD 09-11-2016 02:19:19 PM InStock
Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 3hp tỉ số truyền 1/500

Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 3hp tỉ số truyền 1/500


 • 09-11-2016 02:19:19 PM
  Lượt xem: 23589
 • Mã sản phẩm: RV
 • Công suất: 3hp
  Tỉ số truyền: 1:500
  Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
  Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55

 • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 Bộ
Catalogues
 
3hp 500 details
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật