Motor giảm tốc 55kw tỉ số truyền 1/60 chân đế Motor giảm tốc 55kw tỉ số truyền 1/60 chân đế 29085 4.9 3890 Motor giảm tốc 55kw tỉ số truyền 1/60 chân đế Motor giảm tốc 55kw tỉ số truyền 1/60 chân đế Motor giảm tốc 55kw tỉ số truyền 1/60 chân đế
DOLIN Motor giảm tốc 55kw tỉ số truyền 1/60 chân đế
SH Motor giảm tốc 55kw tỉ số truyền 1/60 chân đế Công suất: 55 kw
Tỉ số truyền: 60:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế
Tỉ số truyền: 60:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế" /> Motor giảm tốc 55kw tỉ số truyền 1/60 chân đế 4.9 3890
29085 Motor giảm tốc 55kw tỉ số truyền 1/60 chân đế Motor giảm tốc 55kw tỉ số truyền 1/60 chân đế Công suất: 55 kw
Tỉ số truyền: 60:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc 55kw tỉ số truyền 1/60 chân đế" 4.9 3890DOLIN DOLIN 07-11-2016 04:32:10 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc 55kw tỉ số truyền 1/60 chân đế" DOLIN 4.9 3890 Motor giảm tốc 55kw tỉ số truyền 1/60 chân đế 4.9 3890 4.9 3890
100,00 USD 07-11-2016 04:32:10 PM InStock
Motor giảm tốc 55kw tỉ số truyền 1/60 chân đế

Motor giảm tốc 55kw tỉ số truyền 1/60 chân đế


 • 07-11-2016 04:32:10 PM
  Lượt xem: 29085
 • Mã sản phẩm: SH
 • Công suất: 55 kw
  Tỉ số truyền: 60:1
  Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
  Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
  Kiểu dáng: Chân đế

 • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 Bộ
Catalogues
 
55kw 60 details
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật